Respektujeme vaše soukromí

Jsme vám vděční, že hrajete naši hru. A myslíme si, že máte právo na všechny informace, které se týkají vašeho soukromí.

Asi víte, že mnohé mobilní hry a aplikace odesílají „kamsi“ spoustu informací, často bez vědomí uživatelů. A občas také nad rámec toho, co by uživatelé považovali za přijatelné, kdyby s rozsahem odesílaných informací byli plně seznámeni.

Důvody, proč aplikace data odesílají, jsou samozřejmě různé. Přes ty, které jsou ve prospěch uživatelů (například anonymní informace o chybách v aplikaci, které vývojářům pomáhají problémy najít a opravit), až po nepřijatelné „šmírování“ (třeba odesílání seznamu kontaktů u aplikací, které pro to nemají žádný rozumný důvod). Někde mezi je pak shromažďování informací o chování uživatelů pro účely cílení reklamy u aplikací, které jsou zdarma a vývojář vydělává na zobrazování reklam (což mimochodem není případ Filutů).

Náš přístup k této problematice je shrnut v nadpisu tohoto článku – Respektujeme vaše soukromí.

 • Nikdy neodesíláme informace, které by mohly identifikovat konkrétní osobu.
 • Odesíláme naprosté minimum informací. Pouze takové, které nám pomohou s vylepšováním samotné aplikace ve prospěch uživatelů.
 • Jsme plně transparentní, tedy jasně říkáme, jaké informace ze hry Filutové odesíláme, kam a proč. A také jak s nimi nakládáme.

Jaké informace tedy shromažďujeme a jak je zpracováváme?

Z aplikace odesíláme pouze 2 typy informací.

 • Tou první jsou informace o použití některých funkcí aplikace, abychom mohli posoudit, zda je hra pro vás dost srozumitelná, uživatelské rozhraní dostatečně přehledné, obtížnost vyvážená, co vás více baví atd. Abychom si rozuměli, co tím myslíme, zde je několik příkladů:
  • Pokud si zobrazíte nápovědu při plnění úkolu na některém stanovišti, může to znamenat, že vám filuta, který vás danou cestou provází, nevysvětlil možná dost srozumitelně, jaký je postup při plnění úkolu – třeba pravidla některé z miniher. Informace dostáváme v souhrnné podobě, nejsou tedy spojené s konkrétní osobou. Stačí nám ale vědět, že na některém stanovišti je požadavků na zobrazení nápovědy víc než na jiných a je to pro nás podnět, abychom se nad tím zamysleli.
  • Stejně tak, pokud je příliš velký poměr hráčů, kteří při plnění úkolu klepnou na tlačítko Vzdát to, musíme se zamyslet nad tím, jestli úkol není až příliš obtížný.
  • Na stanovištích u miniher, kde lze hraní opakovat klepnutím na tlačítko Zkusit znovu, nám je k užitku informace, kolikrát si hráči hru spustí opakovaně přesto, že dosáhli dobrého výsledku. Je to pro nás znamení, zda vás takový typ minihry baví více nebo méně a budeme se snažit vymyslet více těch prvních.
 • Pro vyhodnocování těchto informací používáme renomované služby Flurry a Firebase (zrovna jsme ve fázi přechodu z Flurry na Firebase, proto uvádíme obě), kam si posíláme pouze informaci o příslušné události (například dokončení úkolu) s případným doplněním o detail (například dosažené skóre).
 • Tyto informace jsou buď zcela anonymní, nebo mohou být v případě, že to při prvním spuštění povolíte (dotaz je zobrazen v souladu s pravidly App Tracking Transparency společnosti Apple), obsahovat tzv. reklamní identifikátor IDFA. Důvodem je to, že hru Filutové propagujeme pomocí reklam na internetu a v jiných aplikacích, přičemž identifikátor umožňuje přiřadit stažení aplikace konkrétní reklamě a umožňuje nám tak investovat do reklamy efektivně.
 • Druhý typem jsou informace o dokončení cesty a dosaženém skóre, které odesíláme na náš server. V tomto případě je součástí informace také nahodilý identifikátor hráče (vypadá třeba takto: k8Lb4aqF), který ale není nijak spojen s vaší osobou, jinými aplikacemi apod. (narozdíl od běžné praxe u identifikátorů použitých pro cílení reklamy). Smyslem ukládání těchto informací je náš záměr rozšířit v budoucnu hru o žebříček hráčů a jejich dosaženého skóre. Do hry plánujeme přidat možnost registrace na našem serveru, zmíněný identifikátor nám pak umožní spojit informaci o odehraných cestách a dosaženém skóre s vaší přezdívkou, kterou si zvolíte a která se bude ukazovat v žebříčku.
 • Protože chceme být opravdu 100% transparentní, upřesňujeme i takovou drobnost, že kromě informace o dokončení cesty posíláme na náš server informaci o jejím zahájení. Slouží nám pro vyhodnocení průměrné doby, kterou cesta hráčům zabere.

Co nikdy neděláme

 • Je to jednoduché. Nikdy neodesíláme jiné informace, než výše uvedené.
 • Zvlášť ale chceme uvést, že:
  • Nikdy neodesíláme informaci o vaší poloze, ani přibližné.
  • Nikdy neodesíláme žádná data, která by vás mohla identifikovat jako osobu.
  • Nikdy, vyjma uvedených případu, neodesíláme žádný identifikátor konkrétního hráče.
  • Nikdy nesdílíme data s žádnou třetí osobou (vyjma uvedeného zpracování anonymních souhrnných údajů o použití některých funkcí aplikace).
  • Hra nezobrazuje žádné reklamy, nepotřebujeme tedy shromažďovat za účelem jejich cílení data pro sebe ani pro provozovatele reklamní sítě.

Na nás, na Filuty, se můžete spolehnout.